donderdag, juli 22, 2010

Social Media Protocol

Net als bij de opkomst van e-mail en internet in organisaties ontstaan nieuwe vragen bij het gebruik van social media in die organisaties. Privé-gerelateerde zaken en werkgerelateerde zijn niet zo gemakkelijk te scheiden en dat hoeft ook niet. Uitgangspunt is dat social media een waardevolle bijdrage aan de organisatie leveren, zoals e-mail en internet dat ook hebben gedaan en nog steeds doen. Bij nieuwe ontwikkelingen zie je vaker dat een aantal werkgevers en werknemers vooral de bedreigingen zien, anderen vooral de kansen. Om verschillende denkbeelden over het gebruik van social media in organisaties niet te laten leiden tot misverstanden is dit protocol ontwikkeld.

CNV ontwikkelt Social Media Protocol

Het CNV heeft de gedragscode online gezet. Het document is vrij te gebruiken. Waar nu CNV staat kan de naam van de eigen onderneming ingevuld worden. Ook dat is heel web 2.0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten