woensdag, juli 14, 2010

Basisonderdelen van projectmanagement

Ik ben me aan het verdiepen in het begrip Projectmanagement. Het zal me ongetwijfeld een keer van pas komen.

Wat is nou eigenlijk projectmanagement?

Projectmanagement is het proces van de begeleiding van je project vanaf het begin via de uitvoering tot aan de voltooiing ervan.

Projectmanagement omvat drie basisonderdelen:

 • Planning
 • Organisatie
 • Controle

Wanneer projectinformatie accuraat en volledig wordt opgesteld en effectief wordt uitgewisseld, vergroot je de slagingskans van het project aanmerkelijk.

Wanneer onderdelen van de informatie vaag of afwezig zijn, of niet effectief worden uitgewisseld, verklein je de kans op succes.

[ bron: Projectmanagement voor Dummies ]

1 opmerking:

 1. Hoi Poulus,

  Toevalllig (of niet) heb ik maandag op een cursus gevolgd, die gemeentebreed wordt aangeboden met een digitaal kennisplein. Zeer leerzaam, uit de cursus:

  Een project heeft tot doel eenmalig een (aantal) activiteiten, begrensd in tijd, met een helder doel en resultaat en de benodigde middelen uit te voeren. De opdrachtgever is probleemeigenaar en de projectleider is belast met de uitvoering van het project, samen met een multidisciplinair team’.

  Spelregels:
  Een project is pas een project als:

  Er één opdrachtgever is
  Er een (vastgestelde) startnotitie is
  Er geld is
  Er tijd is
  Er een projectorganisatie is.

  Basisrichtlijnen:
  Business Case (zakelijke rechtvaardiging)
  Binnen een project vindt voortdurend toetsing van de zakelijke rechtvaardiging plaats. Een project moet op ieder moment een zakelijke rechtvaardiging hebben.

  Rollen en verantwoordelijkheden
  Projecten moeten vooraf vastgestelde en overeengekomen rollen en verantwoordelijkheden hebben binnen de overeengekomen projectorganisatiestructuur, zodat de opdrachtgever, gebruikers en leveranciersbelangen duidelijk en in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.

  Beheersing met fasen
  Een -project wordt gepland, bewaakt en beheerst per fase. Er dienen duidelijke faseovergangen te worden aangegeven inclusief de daarbij behorende beslismomenten ('go/no go')

  Sturen op afwijking
  Een project kenmerkt zich door vooraf bepaalde toleranties voor alle projectdoelen (zowel tijd en geld als kwaliteit van de producten). De overeengekomen toleranties geven de bewegingsvrijheid van de projectmanager aan.

  Productgerichte focus
  Een project concentreert zich op de definitie en levering van producten. In het bijzonder de reikwijdte (scope) en de kwaliteitscriteria van de producten vragen veel aandacht.

  Continu leren
  Projectgroepen leren van voorgaande ervaringen (leerpunten worden tijdens de uitvoering onderkend en vastgelegd). Binnen een project moet ruimte zijn voor het opdoen van ervaringen, vastleggen en doorgeven.

  Maatwerk
  De geschetste methode moet niet star en rigide worden toegepast maar (in overleg en afstemming tussen opdrachtgever, projectleider en andere betrokkenen) worden aangepast aan de omgeving, complexiteit en risico's van het project. De methode moet in haar toepassing tegemoet komen aan de omvang, de omgeving, de complexiteit, het belang en de bekwaamheid van deelnemers en risico’s van het project.

  gewoon een cursus doen dus.

  Yvonne Welings

  BeantwoordenVerwijderen